Risot­to med squash, Phi­la­del­p­hia & rä­kor

En krä­mig risot­to som blir extra god med rä­kor, squash och Phi­la­del­p­hia.

Glutenfritt - - Lunch - RE­CEPT: KRISTI­NA ERIKS­SON FO­TO: AN­NI­KA BRO­MAN RE­CEPT: LOU­I­SE LEM­MING FO­TO: EMILY DAHL

4 por­tio­ner

2 scha­lot­ten­lö­kar OO

oliv­ol­ja, mar­ga­rin el­ler smör att ste­ka i OO

3 dl avo­ri­o­ris OO

¾ dl vitt vin OO

6–7 dl höns­bul­jong OO

1 li­ten squash OO

750 g oska­la­de rä­kor el­ler 300 g ska­la­de OO

100 g Phi­la­del­p­hia OO

even­tu­ellt li­te salt OO

1

2

3

4

5

Hac­ka scha­lot­ten­lö­ken fint. Fräs lö­ken i oliv­ol­ja, mar­ga­rin el­ler smör i en ka­strull. Till­sätt avo­ri­o­ri­set och låt det frä­sa med i nå­gon mi­nut. Till­sätt vin och höns­bul­jong li­te i ta­get sam­ti­digt som du rör. Risot­ton ska ko­ka i sam­man­lagt 25 mi­nu­ter. Skär squashen i halv­må­nar och stek dem i oliv­ol­ja. Ska­la rä­kor­na. Av­slu­ta med att rö­ra ner squash, rä­kor och Phi­la­del­pi­a­ost. Sma­ka even­tu­ellt av med salt. Ser­ve­ra risot­ton varm.

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.