Nud­lar med kött och grön­sa­ker

Sjögräsnud­lar kan du hit­ta i väl­sor­te­ra­de livs­me­dels­af­fä­rer el­ler i nå­gon nät­bu­tik. Gott till asi­a­tis­ka sma­ker och kris­pi­ga grön­sa­ker.

Glutenfritt - - Lunch - RE­CEPT: KLA­RA DESSER FO­TO: HANS DESSER RE­CEPT & FO­TO: ANN-CHAR­LOT­TE FÄGERLIND

4 por­tio­ner

500 g löv­biff OO

1 gul lök OO

1 röd pap­ri­ka OO

1 grön pap­ri­ka OO

20 g soc­ke­rär­ter OO

1 burk vat­ten­kas­tan­jer OO

1 röd chi­li­frukt OO

ko­kos­fett att ste­ka i OO

1 burk ko­kos­mjölk OO

1 tsk röd cur­ry­pas­ta OO

salt och pep­par OO

4 por­tio­ner sjögräsnud­lar OO

ett par knip­por ko­ri­an­der OO

1 li­me­frukt, i klyf­tor OO

1

2

3

Skär lö­ken i bå­tar och löv­bif­fen i strim­lor. Skär ock­så den rö­da och grö­na pap­ri­kan i bi­tar och soc­ke­rär­ter­na i strim­lor. Ski­va vat­ten­kas­tan­jer­na och fin­hac­ka chilin. Fräs allt i ko­kos­fett och till­sätt ko­kos­mjölk och cur­ry­pas­ta. Sma­ka av med salt och pep­par. Blan­da ner nud­lar­na och ser­ve­ra med li­te ko­ri­an­der och li­me.

5

6

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.