Lax­fi­lé med hol­lan­dai­se & dill­slung­a­de pri­mö­rer

Glutenfritt - - Middag - RE­CEPT: CHRISTI­NA ASPLUND FO­TO: THO­MAS CARLÉN RE­CEPT: CA­RO­LI­NE HOFBERG FO­TO: OVE LIND­FORS

4 por­tio­ner

cir­ka 1 kg färsk lax­fi­lé OO

2 msk smält smör OO

salt, pep­par OO

2 msk hac­kad dill OO Hol­lan­dai­se­sås:

200 g smör OO

4 msk vitt vin OO

2 per­sil­je­stjäl­kar OO

5 kros­sa­de vit­pep­par­korn OO

3 äggu­lor OO

1 msk pres­sad ci­tronsaft OO

salt, ka­jenn­pep­par OO

½ dl fint sku­ren gräslök OO Till ser­ve­ring:

1 gur­ka OO

250 g grön spar­ris OO

150 g sal­ladsär­ter, su­ger snaps OO

1 knip­pa rä­di­sor OO

1 msk raps­ol­ja OO

salt, pep­par OO

2 msk hac­kad dill OO

even­tu­ellt kokt potatis OO

1 2 3

4

Lax: Värm ug­nen till 150 gra­der. Lägg lax­fi­lén i en smord ugns­fast form. Pens­la den med smält smör. Sal­ta och pepp­ra. Tilla­ga i ned­re de­len av ug­nen, tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är 48 gra­der. Strö över dill vid ser­ve­ring­en. Sås: Smält smö­ret i en ka­strull och ställ åt si­dan. Ko­ka upp vitt vin, per­sil­je­stjäl­kar och kros­sad vit­pep­par tills hälf­ten av vi­net åter­står. Si­la över i en rost­fri skål. Till­sätt äggu­lor­na och vis­pa upp. Fort­sätt vis­pa över sju­dan­de vat­ten­bad till en fluf­fig kräm. Till­sätt det smäl­ta smö­ret dropp­vis un­der stän­dig visp­ning. Häll bort bot­ten­sat­sen från smö­ret. Sma­ka av med ci­tronsaft, salt, ka­jenn­pep­par. Rör till sist ner gräslö­ken. Grön­sa­ker: De­la gur­kan på läng­den och kär­na ur den med en te­sked. Skär den i cen­ti­me­ter­tjoc­ka ski­vor. Bryt av den tor­ra ned­re de­len på spar­ris­stjäl­kar­na och de­la dem i bi­tar. Skär sal­lads­är­tor­na på läng­den. Skölj och de­la rä­di­sor­na. Wo­ka grön­sa­ker­na i en het stek­pan­na med ol­ja, cir­ka 3 mi­nu­ter. Sal­ta, pepp­ra och strö över dill. Ser­ve­ra till lax­en med gräslöks­hol­lan­dai­se­sås och even­tu­ellt kokt potatis.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.