Chi­li con car­ne

En chi­li med myc­ket smak som het­tar till på slu­tet. Riv gär­na över mer mörk cho­klad vid ser­ve­ring­en.

Glutenfritt - - Middag -

6 por­tio­ner

600 g hög­revs­färs, grov­ma­len OO

2 msk smör OO

2 gu­la lö­kar OO

2 vit­löks­klyf­tor OO

1 chi­pot­le chi­li (rökt ja­la­peño-chi­li) OO

2 tsk pap­rika­pul­ver OO

2 msk kalv­fond OO

500 g kros­sa­de to­ma­ter OO

2 orange pap­ri­kor OO

380 g kok­ta svar­ta bö­nor OO

30 g mörk cho­klad, 70–72 %, kol­la no­ga OO in­ne­hål­let för glu­ten­fritt salt, pep­par OO Till ser­ve­ring:

even­tu­ellt ris OO

Bryn fär­sen i en stek­gry­ta med smör på hög vär­me un­der om­rör­ning. Ska­la och grov­hac­ka lö­ken. Ska­la och hac­ka vit­löks­klyf­tor­na. De­la chilin på läng­den, skra­pa bort kär­nor­na och hac­ka den. Till­sätt lök, vit­lök och chi­li och låt det frä­sa med fär­sen i 3 mi­nu­ter. Till­sätt pap­rika­pul­ver, kalv­fond och kros­sa­de to­ma­ter. Rör om och låt gry­tan sju­da un­der lock i cir­ka 30 mi­nu­ter, gär­na läng­re. De­la, kär­na ur och skär pap­ri­kor­na i tär­ning­ar. Till­sätt av­skölj­da bö­nor, pap­ri­ka samt ri­ven cho­klad i gry­tan och låt den sju­da i yt­ter­li­ga­re 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och pep­par. Ser­ve­ra gry­tan gär­na gry­tan med ris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.