Danskt form­bröd

Glutenfritt - - Bakat -

1 msk fi­ber­husk OO

1 dl lin­frö OO

1 dl se­sam­frö, al­ter­na­tivt 1/2 dl svar­ta OO se­sam­frön och 1/2 dl vi­ta se­sam­frön 1 dl sol­ros­frö OO

2 ½ dl ko­kan­de vat­ten OO

25 g jäst OO

1 ½ dl kikärt­s­mjöl OO

½ dl ny­pon­mjöl OO

½ dl bo­ve­te­mjöl OO

1 ½ dl rå­ris­mjöl OO

2 tsk bikar­bo­nat OO

2 ny­por salt OO

1 dl pumpakär­nor OO

1 ½ dl fil­mjölk el­ler yog­hurt OO

½ dl mörk si­rap OO

½ ri­vet äpp­le OO

1

2

3

4

5

6 7

8

Sätt ug­nen på 200 gra­der, varm­luft­sugn på 175 gra­der. Blan­da no­ga fi­ber­husk och frön och slå på det ko­kan­de vatt­net. Låt stå i 5 mi­nu­ter. Blan­da i jäs­ten. Blan­da al­la tor­ra in­gre­di­en­ser och rör se­dan ner fi­ber­husk- och frö­rö­ran. Rör ner öv­ri­ga in­gre­di­en­ser. Blan­da väl, gär­na med en deg­krok. Smörj och bröa en av­lång form, 1 1/2 li­ter. Häll i sme­ten i for­men. Pud­ra bo­ve­te över brö­det. Låt jä­sa un­der plast­film i 30 mi­nu­ter. Gräd­da i ugn i cir­ka 60 mi­nu­ter, i varm­luft­sugn i 50 mi­nu­ter. Stjälp upp brö­det på gal­ler och låt det sval­na un­der en bak­duk.

1 2 3 4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.