Äp­pel- och ­ ing­e­färs­smoot­hie

Bra start på da­gen el­ler ett mät­tan­de mel­lan­mål – fylld med nyt­ti­ga god­sa­ker. Äpp­len in­ne­hål­ler myc­ket nyt­tig­he­ter: bland an­nat an­tiox­i­dan­ter, fla­vo­no­i­der­, C-vi­ta­min och fib­rer. När du äter ing­e­fä­ra får du en dos an­tiox­i­dan­ter och ka­li­um. Dess­utom­fung­er

Glutenfritt - - Frukost -

4 glas

2 äpp­len OO

1 sel­le­ri­stjälk OO

3 cm färsk ing­e­fä­ra OO

½ l hav­re­mjölk OO

1 dl äp­pe­ljuice OO

1

2

Skär ur­kär­na­de äpp­len och sel­le­ri i mind­re bi­tar, riv ing­e­fä­ran. Kör al­la in­gre­di­en­ser i en mix­er nå­gon mi­nut, ser­ve­ra di­rekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.