Grön pael­la

Den här pael­lan är na­tur­ligt­vis mil från den klas­sis­ka va­ri­an­ten, men ack så god och be­tyd­ligt lät­ta­re att la­ga.

Glutenfritt - - Lunch - FO­TO: CHRISTI­NA SUNDIEN

4 por­tio­ner

4 por­tio­ner ris OO

100 g grö­na är­tor OO

2 vit­löks­klyf­tor OO

1 gul lök OO

1 ku­vert saff­ran OO

2 msk oliv­ol­ja OO

2 pap­ri­kor, oli­ka fär­ger OO

1 mo­rot OO

250 g ma­ri­ne­rad to­fu OO

salt OO

1

2

3

4

Ko­ka ri­set en­ligt an­vis­ning­ar på pa­ke­tet. Ti­na de frys­ta är­tor­na. Hac­ka lök. Låt saff­ra­net frä­sa i li­te ol­ja och lägg se­dan i lö­ken på låg vär­me. Rör om och låt lö­ken mjuk­na. Skär pap­ri­kor och mo­rot i mind­re bi­tar. Skär to­fun i ku­ber. Låt allt frä­sa med i pan­nan. Blan­da i ris och är­tor när allt är ge­nom­stekt. Sma­ka av med salt.

1

2

3

4 por­tio­ner

500 g löv­biff OO

smör OO

flingsalt OO

2 vit­löks­klyf­tor OO

1 msk to­mat­puré OO

2 msk fin­hac­kad, färsk ing­e­fä­ra OO

1 tsk ga­ram ma­sa­la OO

1 tsk gurk­me­ja OO

2 krm chi­li­fla­kes OO

1 burk ko­kos­mjölk, 400 ml OO

1 dl rus­sin OO

färsk ko­ri­an­der OO

Strim­la köt­tet. Bryn det se­dan i smör, i oli­ka om­gång­ar, i en stek­pan­na. Kryd­da med salt. Hac­ka vit­lö­ken. Fräs vit­lök, to­mat­puré, ing­e­fä­ra och tor­ka­de kryd­dor i smör i en gry­ta. Till­sätt ko­kos­mjölk och rus­sin. Låt ko­ka ihop någ­ra mi­nu­ter un­der lock. Blan­da i köt­tet. Ko­ka un­der lock cir­ka 5 mi­nu­ter. Sma­ka av med salt och strö över hac­kad ko­ri­an­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.