Baconlin­dad vit spar­ris med ramslöks­hol­lan­dai­se Biffcur­ry med ko­kos & rus­sin

Glutenfritt - - Lunch -

4 por­tio­ner

2 knip­pen (cir­ka 16 styc­ken) spar­ris OO

2 pa­ket bacon OO Hol­lan­dai­se:

125-150 g smör OO

3 äggu­lor OO

1 ci­tron, saf­ten OO

1 msk vat­ten OO

1-2 krm salt OO

1 krm ma­len vit­pep­par el­ler svart­pep­par OO

1 knip­pe ramslök OO

30 g ba­byspe­nat OO

mald svart­pep­par OO

1

2

3

4

5

Hol­lan­dai­se: Smält smö­ret och dra av ka­strul­len från vär­men. Vis­pa äggu­lor­na, ci­tronsaft, vat­ten och salt i en ka­strull på me­del­vär­me el­ler i ett varmt vat­ten­bad. Vis­pa kraf­tigt till ett skum. Dra av från vär­men, ställ ka­strul­len el­ler bun­ken på en blöt disktra­sa så att den står sta­digt och till­sätt smö­ret i en fin strå­le, vis­pa un­der ti­den. Hac­ka ramslö­ken. Ko­ka upp lätt sal­tat vat­ten och lägg i spe­na­ten, låt ko­ka upp och lyft upp spe­na­ten och lägg den i is­kallt vat­ten. Häll av spe­na­ten och låt den rin­na av på en bit hus­hålls­pap­per, pres­sa ur vatt­net no­ga. Mixa ramslö­ken och spe­na­ten i en mix­er, blan­da ner i så­sen. Kryd­da med li­te pep­par. Spar­ris: Ko­ka upp lätt­sal­tat vat­ten och ko­ka spar­ri­sen ett par mi­nu­ter, den ska fort­fa­ran­de va­ra späns­tig och fin. Lyft upp spar­ri­sen och lägg den på ett fat med en bit hus­hålls­pap­per. Lin­da in var­je spar­ris i en ski­va bacon. Stek spar­ri­sen på me­del­vär­me. Ser­ve­ra med ramslöks­hol­lan­dai­se och gar­ne­ra fa­ten med färsk ramslök och spe­nat­blad. Strö över mald svart­pep­par.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.