Kyck­ling­le­ver­sal­lad med se­naps- & ci­tron­dres­sing

Glutenfritt - - Lunch -

4 por­tio­ner

200 g färsk svamp till ex­em­pel ost­ronOO skiv­ling, cham­pin­jo­ner el­ler shi­i­ta­ke 400 g kyck­ling­le­ver, färsk el­ler ti­nad fryst OO

smör att ste­ka i OO

salt och grov­kor­nig svart­pep­par OO Ugns­ba­ka­de rot­fruk­ter och grön­sa­ker:

6 po­ta­ti­sar OO

2 pals­ter­nac­kor OO

2 sto­ra mo­röt­ter OO

2 msk smör att klic­ka på OO

salt OO

2 pap­ri­kor OO

1 röd­lök OO Vi­nä­grett:

1 msk svensk se­nap OO

1 msk dijon­se­nap OO

fin­ri­vet skal från 1 ci­tron OO

4 msk raps­ol­ja OO

2 msk vat­ten OO

salt och pep­par OO Till ser­ve­ring:

ri­ven par­me­sa­nost, fin­hac­kad blad­per­sil­ja OO

1

2

3

Bör­ja med rot­fruk­ter­na och grön­sa­ker­na. Ska­la po­ta­tis, pals­ter­nac­ka och mo­rot och skär po­ta­ti­sen i klyf­tor och pals­ter­nac­ka och mo­rot i ski­vor. Lägg allt­sam­mans i en smord lång­pan­na. Klic­ka på mar­ga­rin el­ler smör. Salta. Ugns­ba­ka rot­fruk­ter­na i 225 gra­der i cir­ka 40 mi­nu­ter. Skär pap­ri­kor­na i bi­tar och röd­lö­ken i klyf­tor. Till­sätt dem till rot­fruk­ter­na när det åter­står 20 mi­nu­ter. Vi­nä­grett: Blan­da de bå­da se­naps­sor­ter­na med ci­tron­skal och raps­ol­ja. Till­sätt raps­ol­jan dropp­vis sam­ti­digt som du rör. Rör ner vat­ten och sma­ka av med salt och pep­par. De­la svam­pen i ski­vor och stek dem has­tigt i en gans­ka het pan­na. Salta och pepp­ra. Lägg svam­pen åt si­dan. Om kyck­ling­le­ver­bi­tar­na är sto­ra, de­la dem en gång. Stek kyck­ling­le­vern i mar­ga­rin el­ler smör tills den är ge­nom­stekt, det tar 10-15 mi­nu­ter. Salta och pepp­ra med grov­kor­nig svart­pep­par. Lägg de var­ma rot­fruk­ter­na och grön­sa­ker­na på ett upp­lägg­nings­fat. Lägg svam­pen och le­vern ovan­på och ring­la över vi­nä­gret­ten. Strö över par­me­sa­nost och blad­per­sil­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.