Ko­kospa­ne­rad torsk med röd­bets­sal­lad

Rät­ten krä­ver li­te mer ar­be­te med fis­kens pa­ne­ring, men det är väl värt det ex­tra job­bet.

Glutenfritt - - Middag -

4 por­tio­ner

4 rygg­fi­lé­er av torsk OO

500 g röd­be­tor OO

3 msk oliv­ol­ja OO

1 msk vit bal­sam­vi­nä­ger OO

salt och pep­par OO

1 dl po­fi­ber OO

2 ägg OO

2 dl ko­kos­fling­or OO

smör el­ler ko­kos­fett att ste­ka i OO Till ser­ve­ring:

sal­lads­blad OO

ma­jon­näs OO

li­me el­ler ci­tron OO

Ko­ka röd­be­tor­na med ska­let på. Ska­la dem och de­la dem i sto­ra tär­ning­ar. Lägg dem i en skål och häll på oliv­ol­ja, vi­nä­ger, salt och pep­par. Lägg upp torsk­fi­lé­er­na på en ­skär­brä­da och tor­ka av dem lätt med hus­hålls­pap­per. Ställ fram tre dju­pa, men vi­da, tall­ri­kar och häll po­fi­ber i den förs­ta. Salta lätt. Knäck äg­gen i den and­ra tall­ri­ken. Vis­pa upp dem lätt med en gaf­fel. Häll ko­kos­fling­or i den tred­je tall­ri­ken. Dop­pa fi­lé­er­na i po­fi­ber, se­dan i ägg och sist i ko­kos­fling­or. Stek i smör och ser­ve­ra med röd­bets­sal­la­den, sal­lads­blad och ma­jon­näs. Li­te li­me el­ler ci­tron pas­sar bra till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.