Pulled lamb med bö­nor & söt­po­ta­tis

Glutenfritt - - Middag -

4 por­tio­ner

cir­ka 1 kg lamm­stek OO

½ dl chi­pot­le­pas­ta OO

1 hel vit­lök OO

1 gul lök OO

salt och ma­len svart­pep­par OO

färsk tim­jan OO

3-4 dl vat­ten OO Söt­po­ta­tis:

2 söt­po­ta­ti­sar OO

2 msk oliv­ol­ja OO

salt OO Bö­nor:

100 g eda­ma­me­bö­nor OO (bru­kar fin­nas i fry­sen i bu­ti­ker­na) 100 g vax­bö­nor OO

100 g släp­bö­nor OO

1 gul lök, ski­vad OO

smör OO

salt och ma­len svart­pep­par OO

1 2

3

4

Sätt ug­nen på 125 gra­der. Bryn köt­tet run­tom, salta och pepp­ra. Lägg lamm­steken i en ugns­fast form med lock (gjut­järns­gry­ta). För­de­la chi­pot­le­pas­tan över köt­tet. De­la vit­lö­ken på mit­ten och de­la den gu­la lö­ken i fy­ra klyf­tor och lägg i for­men. Strö över tim­jan och häll på vatt­net. Sätt på loc­ket och ko­ka i cir­ka 4-5 tim­mar. Köt­tet är fär­digt när det känns rik­tigt mört och går lätt att dra isär. Dra isär köt­tet med ett par gaff­lar. Sätt ug­nen på 225 gra­der. Tvät­ta, tor­ka och skär söt­po­ta­ti­sen i klyf­tor. Lägg klyf­tor­na på en plåt med bak­plåts­pap­per och vänd klyf­tor­na i oliv­ol­ja. Sätt in plå­ten i ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter tills po­ta­ti­sen är mjuk. Strö över salt. Fräs lö­ken och bö­nor­na i li­te smör, salta och pepp­ra. Ser­ve­ra köt­tet med söt­po­ta­tis och bö­nor.

8 por­tio­ner

800 g lammfärs OO

2 vit­löks­klyf­tor OO

1 dl ma­jon­näs OO

salt och pep­par OO

3–5 msk smör/ko­kos­fett OO

40 g pi­sta­schnöt­ter OO

1 kru­ka blad­per­sil­ja OO Till ser­ve­ring:

ris el­ler qui­noa OO

Blan­da lammfär­sen med ri­ven el­ler pres­sad vit­lök och ma­jon­näs. Sma­ka av med salt och pep­par. For­ma fär­sen kring grill­spett och stek dem se­dan i smör el­ler ko­kos­fett i en grill­pan­na. Det går även bra att tilla­ga spet­ten i ug­nen el­ler på en utegrill. Hac­ka nöt­ter och per­sil­ja och strö över vid ser­ve­ring. Ser­ve­ra gär­na med ris el­ler qui­noa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.