Så gör du för att be­stri­da en fel­ak­tig par­ke­rings­bot.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SIDAN 1 -

Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din fråga till Gö­te­bor­gDi­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.