Po­lis lar­mas till brin­nan­de skåp­bil i Gårdsten

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · ANGERED -

GÖ­TE­BORG Måndag 29 ju­ni Kloc­kan 16:11

Po­lis skic­kas till spår­vagn num­mer 9 ci­ty, ef­ter att en man upp­ges ha till­gri­pit kon­tan­ter ur han­den från en kas­sörs­ka i en livs­me­dels­bu­tik i Ma­jor­na. Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen upp­ges där­ef­ter läm­na bu­ti­ken, och tar se­dan spår­vagn num­mer 9 in mot stan. Po­lis skic­kas och spår­vag­nen kan kon­trol­le­ras, var­ef­ter en man med över­ens­stäm­man­de sig­na­le­ment som den miss­tänk­te gär­nings­man­nen an­träf­fas. Han grips som miss­tänkt för rån al­ter­na­tivt grov stöld. TIMJANSGAT­AN

Måndag 29 ju­ni Kloc­kan 01.48

En skåp­bil brin­ner på Timjansgat­an i Gårdsten. Bran­den släcks av rädd­nings­tjänst och patrull tar upp­gif­ter för en an­mä­lan. Oklart var­för det bör­jat brin­na.

LINDHULTSG­ATAN Fredag 26 ju­ni Kloc­kan 03.18

En mo­ped brin­ner på Lindhultsg­atan i Tor­pa samt att det finns upp­gif­ter att bran­den spri­der sig till ett träd. Ett vittne ser hur nå­gon spring­er från plat­sen i sam­band med att det bör­jat brin­na. Bran­den släcks och mo­pe­den är helt ut­bränd. Ing­en gri­pen och en an­mä­lan skrivs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.