Fak­ta från enkät­un­der­sök­ning­en

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER · GÖTEBORG -

30 pro­cent upp­gav att de haft be­kräf­ta­de fall.

16 pro­cent upp­gav att de haft miss­tänk­ta fall.

54 pro­cent upp­gav att de in­te haft någ­ra fall.

De sva­ran­de bo­en­de­na re­pre­sen­te­rar sam­man­lagt drygt 1 200 av­del­ning­ar. En­ligt en­kätsva­ren bor det drygt 10 300 per­so­ner på des­sa bo­en­den och 4,2 pro­cent av des­sa per­so­ner har va­rit po­si­ti­va för co­vid-19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.