Na­tur­skö­na tips

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SPECIAL · GÖTEBORG -

Vand­rings­le­der. Ta den so­ci­a­la di­stan­se­ring­en till en ny ni­vå och be­ge dig bort från ci­vi­li­sa­tio­nen, ut till vild­mar­ken. För dig som vill upp­le­va na­tu­ren, men in­te mis­ta be­kväm­lig­he­ten finns Go­ta­le­den som kan­tas av fik och bo­en­den.

För dig som vill bli mer upp­slu­kad av na­tu­ren finns Bo­hus­le­den, som sträc­ker sig 34 mil, med 27 oli­ka etap­per.

Och för dig som vill sam­man­fö­ra ditt in­tres­se för histo­ria och na­tur, finns Pil­grims­le­den Gö­ta Älv. Där den forn­ti­da och me­del­ti­da histo­ri­en gör sig stän­digt påmind.

Fler vand­rings­le­der i när­he­ten kan du lätt hit­ta på Gö­te­borgs stads hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.