Gra­tis för de yng­re

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SPECIAL · GÖTEBORG -

För de yng­re gö­te­bor­gar­na har Gö­te­borgs stad pla­ne­rat fler­tal som­mar­lovs­ak­ti­vi­te­ter, helt gra­tis för del­ta­gar­na.

Brädsspels­lör­da­gar. Stra­te­gisk, lis­tig och tur­sam. Be­sit­ter du des­sa egen­ska­per kanske du ska tes­ta din skick­lig­het på bräd­spel. Plats: Lund­ga­tan 1 Da­tum: Var­je lör­dag från 4 juli till 22 au­gusti

Spe­la in som­mar­hit. Dröm­mer du om att bli näs­ta pop­sen­sa­tion? El­ler kanske fö­re­drar du rock el­ler rapp? Oav­sett mu­sik­smak är du som ung­dom väl­kom­men till DreamCen­ter för att spe­la in din låt.

Plats: Ma­dängs­ga­tan 5 Da­tum: Var­je måndag och fredag he­la juli och au­gusti.

Stop mo­tion-film. Här har du som är ex­tra för­tjust i det spe­ci­el­la film­verk­ty­get ”stop mo­tion”, möj­lig­he­ten att byg­ga en film om hur du vill att Ang­e­red ska se ut. Plats: Ang­e­reds Torg 13 Da­tum: 7-8 juli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.