Kom i form

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - SPECIAL · GÖTEBORG -

Är ditt som­mar­mål att kom­ma i form, men vill sam­ti­digt spa­ra peng­ar och nju­ta av vär­men? Då ska du be­fin­na dig i Gö­te­borg. Sta­den har he­la 31 ute­gym och hin­der­ba­nor.

Ut­ma­na dig ge­nom att kry­pa, klätt­ra, hänga och ba­lan­se­ra i Kvi­berg parks hin­der­ba­na.

Fö­re­drar du att fo­ku­se­ra på styr­ka kan du tes­ta lyf­ta stoc­kar på Da­lens ute­gym i ut­kan­ten av Slotts­sko­gen.

Är du äld­re finns även ett ute­gym spe­ci­fikt ut­for­mat för dig i form av Kan­stan­jeal­léns ute­gym, strax ut­an­för Tyn­ne­red.

Bal­kong­trä­ning i Berg­sjön. Be­fin­ner du dig i ka­ran­tän i Bergs­sjön i som­mar men vill än­då trä­na med and­ra? Då väl­kom­nar Häl­so­te­ket till­sam­mans med Fa­mil­je­bo­stä­der i Berg­sjön till trä­ning mel­lan bo­stads­hu­sen. Da­tum: kol­la Gö­te­borgs stad ka­len­da­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.