Lidl öpp­nar än­nu en butik i Frölun­da

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM · GÖTEBORG -

FRÖLUN­DA. För in­te ens ett år se­dan öpp­na­de Lidl en ny butik på Ler­göks­ga­tan i Frölun­da.

I slu­tet av 2020 flyt­tar bu­ti­ken även in på Frölun­da torg, ba­ra ett sten­kast bort.

– Vå­ra be­sö­ka­re har ef­ter­frå­gat yt­ter­li­ga­re en livs­me­dels­ak­tör, nu stärks vår at­trak­tions­kraft, sä­ger An­ders Strand, Cent­rum­chef Frölun­da Torg i ett press­med­de­lan­de.

Tor­get har en tuff vår bakom sig där ett fler­tal bu­ti­ker tving­ats stänga, del­vis till följd av co­ro­nakri­sen.

Den nya bu­ti­ken kom­mer att vara i två plan med en­tré vid spår­vagns­håll­plat­sen.

FO­TO: FRÖLUN­DA TORG

NYÖPPNING. La­gom till jul kom­mer Frölun­da torg ha fått en Lidl-butik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.