Po­lis kal­lad till brand i con­tai­ner på To­pas­ga­tan

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - NYHETER · ASKIM -

TO­PAS­GA­TAN Tis­dag 30 ju­ni Kloc­kan 01.05 En con­tai­ner brin­ner på To­pas­ga­tan var­för rädd­nings­tjänst samt po­lis till plat­sen. En­ligt upp­gif­ter från plat­sen råd­de de ting­en sprid­nings­risk. Bran­den släckt och po­lis skri­ver en an­mä­lan. MA­JOR­NA Måndag 29 ju­ni Kloc­kan 16:11 Po­lis skic­kas till spår­vagn num­mer 9 ci­ty, ef­ter att en man upp­ges ha till­gri­pit kon­tan­ter ur han­den från en kas­sörs­ka i en livs­me­dels­bu­tik i Ma­jor­na. Den miss­tänk­te gär­nings­man­nen upp­ges där­ef­ter läm­na bu­ti­ken, och tar se­dan spår­vagn num­mer 9 in mot stan. Po­lis skic­kas och spår­vag­nen kan kon­trol­le­ras, var­ef­ter en man med över­ens­stäm­man­de sig­na­le­ment som den miss­tänk­te gär­nings­man­nen an­träf­fas. Han grips som miss­tänkt för rån al­ter­na­tivt grov stöld. KÖPENHAMNS­GATAN Lör­dag 27 ju­ni Kloc­kan 03.15 Tre per­so­ner får åka med am­bu­lan­sen till sjuk­hus då de bli­vit slag­na av nå­gon fest­del­ta­ga­re med nå­gon form av till­hyg­ge på Köpenhamns­gatan. Man­nen som sla­git dem var för­svun­nen när po­lis an­län­de. Via and­ra fest­del­ta­ga­re har man fått fram upp­gif­ter på den miss­tänk­te per­so­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.