Be­ge dig till havs

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - SPECIAL · GÖTEBORG -

Vill du sval­ka dig i som­mar­het­tan men vill und­vi­ka träng­seln på det po­pu­lä­ra Salt­hol­men? Var­för in­te tes­ta en an­nan bad­plats, en du kanske in­te kän­de till?

För­bi ek­sko­gar och en häst­ha­ge hit­tar du Sto­ra Amun­dön. Ett na­tur­om­rå­de som in­te ba­ra er­bju­der bad, ut­an ock­så vand­rings­le­der.

I Här­lan­da tjärn kan du bå­de ba­da och fis­ka ifall du vill sval­ka dig och i sam­ma svep få en fin fir­re. Där finns även grill­plat­ser ifall du vill tilla­ga havs­ma­ten.

I ett av de störs­ta na­tur­om­rå­de­na i Gö­te­borg, Vätt­le­fjälls na­tur­re­ser­vat, kan du ka­not­padd­la och slänga dig i vatt­net när det blir för svet­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.