Tan­kar om li­vet

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Jag är glad att jag le­ver, det är en gå­va Jag vet att det tar slut, där­för vill jag lo­va att nytt­ja ti­den på ett ny­fi­ket sätt Det finns en upp­sjö, men ing­et fel el­ler rätt. Var och en är fri att le­va som den vill Det finns ba­ra en re­gel som jag kän­ner till: Ska­da ing­en, vi­sa re­spekt för din näs­ta då slip­per du ång­ra dig, det är det bäs­ta. Hur vill jag bli be­mött, vo­re det rätt mot mig? Då änd­rar du dig sä­kert, om sva­ret är nej. Vi in­går al­la i den­na fan­tas­tis­ka värld som be­va­rar sin hem­lig­het vart vi är på färd. Lev ba­ra fullt ut och njut av li­vets pa­lett Det är me­ning­en tro mig, det skall vara lätt.

Uta Åbom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.