Skic­ka en in­sän­da­re! · Så gör du

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - TYCK OM · ÅSIKT · DEBATT -

Mejl: re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se · Brev: Di­rekt­press Gö­te­borg, Brit­ta Sahl­grens Ga­ta 8 C, 421 31 Gö­te­borg · Webb: Gö­te­bor­gdi­rekt.se

Tänk på! Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att kom­ma med i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får vara ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på Gö­te­bor­gdi­rekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.