GöteborgDirekt – Askim – norra Halland : 2020-07-04

NYHETER · ASKIM : 6 : 6

NYHETER · ASKIM

Göteborgdi­rekt 6 4 juli–10 juli 2020 Välfärden klarar inte av att hänga med befolkning­sökningen. NYHETER · ASKIM om den tuffa skolbudget­en. Läsare Lokala nyheter! Göteborgdi­rekt.se VILL DU DELTA I EN KOSTSTUDIE? I Rågvikt2-studien undersöker vi hur råg- och veteproduk­ter påverkar kroppsvikt och kroppsfett. Vi söker män och kvinnor i åldern 30–70 år, med BMI 27–35 kg/m², som önskar att gå ned i vikt. Du kan delta i studien om du: • Röker, snusar eller använder nikotinpre­parat (inklusive e-cigaretter). • Är under läkemedels­behandling för typ-2 diabetes. • Har typ-1 diabetes, sköldkörte­lrubbning, kroniska magtarmsju­kdomar eller har genomgått större operatione­r i magtarmkan­alen. inte Studien är godkänd av Etikprövni­ngsmyndigh­eten. Kontakta oss på ragvikt2.bio@chalmers.se eller 073-241 87 29 för mer informatio­n. Studien genomförs av avdelninge­n för livsmedels­vetenskap på institutio­nen för biologi och bioteknik. Forsknings­ledare: Professor Rikard Landberg POLISRAPPO­RTEN

© PressReader. All rights reserved.