Biskops­går­dens dag

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Fi­ras för åt­ton­de året. Drog över 6 000 be­sö­ka­re i fjol, och för­vän­tas dra minst li­ka många i år.

En mängd kul­tur­för­e­ning­ar, po­li­tis­ka par­ti­er, när­häl­san, fri­lufts­främ­jan­de, myn­dig­he­ter och lo­ka­la nä­rings­li­vet möts över grän­ser­na.

Och det er­bjuds mat och mu­sik från en rad na­tio­ner. Biskops­går­dens dag i åt­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.