Martin San­dén, 37 år, för­äld­ra­le­dig, Le­rum med so­nen Fe­lix 3 år

Göteborgs-Posten - - VECKAN SOM GICK -

– Nu ski­ner so­len ef­ter allt reg­nan­de och vi pas­sa­de på att be­sö­ka Slotts­sko­gen och Gö­te­borg. An­nars har det in­te va­rit nå­got spe­ci­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.