Oro­lig­he­ter ef­ter över­läg­sen val­se­ger

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

SYDAFRIKA: Mi­li­tär är po­ste­rad i kåk­sta­den Alexandra i Sydafrika ef­ter fre­dags­nat­tens kra­val­ler. Po­li­sen gick då in med gum­mi­ku­lor och dis­trak­tions­gra­na­ter och upp­lös­te en grupp upp­rör­da an­häng­a­re till In­kat­ha­par­ti­et. Det var ils­ka över en in­ci­dent i sam­band med det syd­af­ri­kans­ka va­let som ut­lös­te upp­lop­pen. Minst 200 per­so­ner brän­de däck, bar­ri­ka­de­ra­de en väg, plund­ra­de af­fä­rer och kas­ta­de ste­nar i Jo­han­nes­burgs älds­ta kåk­stad. En­ligt po­li­sens ta­les­per­son greps 59 per­so­ner och de kom­mer att stäl­las in­för rät­ta den 12 maj.

– Ar­mén skic­ka­de en stor styr­ka och den pat­rul­le­rar fort­fa­ran­de om­rå­det, även om det nu är lugnt, sa­de bri­gad­ge­ne­ral Xo­la­ni Mbanga på lör­da­gen till ny­hets­by­rån Bloom­berg.

Re­ge­ran­de ANC vann stort i par­la­mentsva­let i veckan, med 62,2 pro­cent av rös­ter­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.