Lett­land vi­sa­de Fin­land att de kan

Göteborgs-Posten - - SPORTEN -

ISHOCKEY: Lett­land vi­sa­de re­dan i OS- kvarts­fi­na­len mot Ka­na­da att la­get är att räk­na med även på hög ni­vå. I går fick Fin­land kän­na på let­ter­nas styr­ka: se­ger med 3–2.

Ef­ter att Mik­ka Salomä­ki gjort 1–0 till fin­län­dar­na i la­gens öpp­nings­match kom kvit­te­ring­en snabbt från Kas­pars Dau­ga­vins.

Tu­uk­ka Mäntylä sat­te 2–1 i mit­ten av and­ra pe­ri­o­den. Men i tred­je pe­ri­o­den kvit­te­ra­de Kristaps Sot­ni­eks i po­wer­play och i samma spel­form kom ock­så segermålet ge­nom Ar­turs Kul­da. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.