Tti­tel­stri­den

Göteborgs-Posten - - SPORTEN - JIM­MIE ELIASSON

1) Man­ches­ter Ci­ty – 83 poäng 100–37 (+63 i mål­skill­nad). Kvar att mö­ta: West Ham (h).

2) Li­ver­pool – 81 poäng 99–49 (+50). Kvar att mö­ta: Newcast­le (h). Samt­li­ga mat­cher i den sista Pre­mi­er Le­a­gue-om­gång­en har avspark kloc­kan 16 i ef­ter­mid­dag. un­der sä­songs­av­slut­ning­en. Ef­ter den där 3–2-se­gern mot Ci­ty grät han öp­pet och höll ett käns­lo­lad­dat tal med lag­kam­ra­ter­na, sam­ti­digt var det just Ger­rards miss­tag som såg till att Li­ver­pool tap­pa­de grep­pet om li­gan i 0–2-för­lus­ten mot Chel­sea för två vec­kor se­dan. FöR ATT SAM Al­lar­dy­ce ska få sin vil­ja ige­nom lär en in­sats ut­ö­ver det van­li­ga krä­vas.

Man­ches­ter Ci­ty vill näm­li­gen ha den där ti­teln.

In­för sä­songs­av­slut­ning­en sa­de Edin Dezko, som gjort fem mål de tre se­nas­te mat­cher­na, hur myc­ket Ci­ty vill vin­na.

”Vi ska in­te ge 100 pro­cent, vi ska ge 200 pro­cent.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.