Inget miss­tänkt brott bakom döds­fall

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

HALMSTAD: Po­li­sen miss­tän­ker inget brott i sam­band med döds­fal­let som upp­täck­tes i Halmstad i går. En död man med ska­dor på krop­pen hit­ta­des i en bäck av en fot­gäng­a­re un­der mor­go­nen.

Man­nen har tro­ligt­vis rå­kat ut för en olyc­ka, kon­sta­te­rar po­lis ef­ter en in­le­dan­de un­der­sök­ning. Po­li­sen ar­be­ta­de i går fort­fa­ran­de med att för­sö­ka iden­ti­fi­e­ra man­nen, som upp­ges va­ra i tju­go­års­ål­dern. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.