”Ibland får jag käns­lan att ung­do­mar skju­ter för att vi­sa att det är de som har koll, och in­te po­li­sen”

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

TI­TO RO­JAS, ung­doms­le­da­re

Ef­ter än­nu en skjut­ning i om­rå­det sä­ger han: – Det är ju fan att de in­te slu­tar. Ti­to Ro­jas är be­drö­vad över att HIT­TILLS I åR har 21 skott­loss­ning­ar skett i Gö­te­borg, varav tolv i Biskops­går­den där en ung man dö­da­des 1 maj.

21 skott­loss­ning­ar var ock­så det an­tal som ha­de in­träf­fat 2013 vid just den här ti­den på året. Slut­re­sul­ta­tet för Gö­te­borg un­der 2013 blev 56 skjut­ning­ar, med åt­ta dö­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.