Fak­ta: Så be­räk­nas när bar­net ska fö­das

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

En gra­vi­di­tet är 280 da­gar el­ler 40 vec­kor lång räk­nad från se­nas­te mens.

Ef­tersom kvin­nan kan ha ore­gel­bun­den mens görs en säk­ra­re be­döm­ning med ult­raljud. Be­räk­ning­en ska helst gö­ras in­nan vec­ka 20 ef­tersom al­la fos­ter fram till dess väx­er un­ge­fär li­ka myc­ket. Där­ef­ter blir be­räk­ning­ar­na mer osäk­ra.

Be­räk­ning­en av för­loss­ning­en byg­ger på mät­ning­ar av bar­nets hu­vud, fos­ter­längd (hjäs­sa-sä­te) el­ler lår­benslängd.

Vid ti­digt ult­raljud kan gu­le­säck och hinn­säck mä­tas för en un­ge­fär­lig gra­vi­di­tets­längd.

Ka­ro­lins­ka.se, Vård­gui­den,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.