Fak­ta: Mö­tes­in­du­strin i Gö­te­borg om 10 år

Göteborgs-Posten - - EKONOMI & POLITIK -

Göteborgs & co:s vice vd Lennart Johansson lis­tar fak­to­rer som kan loc­ka än­nu mer af­fär­stu­ris­ter till Gö­te­borg fram­ö­ver:

Svens­ka Mäs­san, Post­ho­tel­let och Lind­hol­men Sci­ence Park fort­sät­ter att sat­sa.

Göteborgs uni­ver­si­tet och Chal­mers sat­sar på del­ta­gan­de och värd­skap för kon­gres­ser.

Väst­län­ken ut­veck­lar Gö­te­borg till en Skan­di­na­visk mö­tes­plats.

Fol­kets Hus blir en ny mö­tes­plats med ho­tell. Dag­lig flyg­lin­je till New York. Mark­nads­fö­ring på ki­ne­sis­ka mark­na­den.

Gö­te­borg blir världs­le­dan­de som des­ti­na­tion för håll­ba­ra eve­ne­mang och mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.