PlAn­Te­RA nå­GoT äT­bART

Göteborgs-Posten - - BOSTAD -

Maj må­nad är en bra tid att plan­te­ra till ex­em­pel pe­ren­ner, träd och bus­kar i träd­går­den. Ny­fi­ken på nå­gon li­te ovan­li­ga­re bärsort?

hAv­ToRn – Bus­ke med tju­si­ga sil­ver­grå blad. Ger gu­lo­ran­gea bär som är ri­ka på c-vi­ta­min. Det be­hövs en han- och en hon­plan­ta för att få skörd.

– Bus­ke med grö­na blad som ger av­långa blå bär ti­digt på sä­song­en. Rik­tigt här­dig!

– Vac­ker bus­ke med röd höst­färg och nyt­ti­ga svar­ta bär som pas­sar att saf­ta och syl­ta.

– En kors­ning mel­lan krus­bär och svar­ta vin­bär. Får stör­re och sö­ta­re bär än svar­ta vin­bär. Of­tast tagg­fri.

– Kraf­tigt väx­an­de klät­ter­växt som ger små kiwi­fruk­ter som in­te be­hö­ver ska­las. Han- och hon­plan­ta be­hövs. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.