LI­NA PERSSON

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

Bor: Kungälv ål­der: 18 år Lä­ser: Me­dia på Mi­mers hus

Nyligen kom ett EU-be­slut om att in­te tes­ta kos­me­ti­ka på djur, så­dant tyc­ker jag är vik­tigt. Och att ut­bild­ning i an­nat EU-land ska va­ra lik­vär­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.