Fak­ta: Masskid­napp­ning­en i Ni­ge­ria

Göteborgs-Posten - - UTLAND -

Den 14 april an­greps en flick­sko­la i Chi­bok i nord­öst­ra Ni­ge­ria. Ef­ter vec­kor av mot­stri­di­ga upp­gif­ter, upp­gav po­li­sen att 276 flic­kor för­des bort, men att 53 lyc­kats und­kom­ma och att 223 för­bli­vit fång­na.

Ex­tre­mist­rö­rel­sen Bo­ko Ha­ram har ta­git på sig då­det och gjort klart att tvångsäk­ten­skap pla­ne­ras för flic­kor­na.

En glo­bal pro­teströ­rel­se har ta­git fart. Bland dem som ut­ta­lat sig är pre­si­dent­hust­run Michel­le Oba­ma i USA, Nel­son Man­de­las än­ka Graça Machel och den pa­ki­stans­ka skol­flic­kan Ma­la­la Yousafzai. Stor­muftin Ab­du­la­ziz Al al-Shaykh i Sau­dia­ra­bi­en, en ton­gi­van­de ge­stalt i den sun­ni­mus­lims­ka värl­den, har ta­git av­stånd från Bo­ko Ha­ram. Käl­lor: BBC, al-Hay­at och AFP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.