Snabbt och lätt

Göteborgs-Posten - - GUIDEN TISDAG - Dan StranDqviS­t dan.strandqvis­t@tt­spekt­ra.se

Det finns da­gar när man kan un­na sig att stå vid spi­sen i tim­mar. And­ra da­gar mås­te det gå fort. Då kan en lättlagad mus­sel­sal­lad va­ra rädd­ning­en. Gör så här:

1. Skölj grön­sa­ker­na. Strim­la is­bergs­sal­la­den, skär to­ma­ter­na i bi­tar, gur­kan i ski­vor, rä­di­sor­na i hal­vor och röd­lö­ken i tun­na ski­vor. Låt muss­lor­na rin­na av i sil el­ler durk­slag. Lägg upp sal­la­den i por­tions­skå­lar.

2. Blan­da oliv­ol­ja, vitvins­vi­nä­ger, se­nap och salt i en burk med tätt­slu­tan­de lock. Sätt på loc­ket och ska­ka om bur­ken or­dent­ligt. För­de­la dres­sing­en över sal­ladspor­tio­ner­na. Gar­ne­ra med ci­tron­klyf­tor och späns­tig dill.

3. Så här långt är sal­la­den ett skolex­em­pel på kol­hyd­ratsnål mat. Den som in­te räk­nar kol­hyd­ra­ter ros­tar med för­del vitt bröd och ser­ve­rar till. 1 tsk fransk se­nap av dijon­typ 1 krm salt Att äta till: 1 ci­tron dill rostat bröd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.