Fib­rer en bristvara

Göteborgs-Posten - - KONSUMENT -

Svens­kar­na får till­räck­ligt av de fles­ta vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler i ma­ten. 'et vi­sar en stor un­ders¸kning som Livs­me­dels­ver­ket pre­sen­te­ra­de 2012.

En del får dock f¸r li­te '-vi­ta­min, fo­lat, järn och ka­li­um. 'et gäl­ler främst ung­do­mar – de äter mind­re fisk, gr¸nsa­ker och frukt än ge­nom­snit­tet.

Svens­kar­na äter ¸verlag mind­re full­korn och fib­rer än vad ex­per­ter­na re­kom­men­de­rar- Rikt­lin­jen är 25-35 gram fib­rer per dag, ge­nom­snit­tet f¸r kvin­nor är 19 gram och f¸r män 21 gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.