”Lyc­kans gu­din­na ler mot mig”

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

Men folk­mu­si­kern kun­de in­te när­va­ra. På mån­dags­kväl­len tog han näm­li­gen emot Sir Ge­or­ge Martins Mu­sic Award-pris på 100 000 kro­nor.

– Lyc­kans gu­din­na ler mot mig. Det är en ära och smick­ran­de att bli upp­märk­sam­mad med så­da­na här sto­ra pri­ser, sä­ger han. ÄVEN OM ALE Möl­ler är ett känt an­sik­te för folk­mu­sik ger det in­te till­räck­li­ga in­koms­ter för allt som han vill gö­ra.

– Det be­hövs all­tid peng­ar för att fort­sät­ta ut­veck­la oli­ka pro­jekt så det är ett väl­kom­met till­skott. Men en del av peng­ar­na ska gå till ett nytt bad­rum när vi flyt­tar till Gö­te­borg om ett par vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.