Fak­ta: Ale Möl­ler

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

Ål­der: 5V Bor: cödd i pk•ne, bor i ptock­holm, flyt­tar snart till G¸te­borg.

Yr­ke: Mu­si­ker (mul­ti­in­stru­men­ta­list), kom­po­sit¸r.

Har gjort: Med­ver­kar på hund­ra­tals skiv­in­spel­ning­ar, in­går i fle­ra mu­sik­grup­per bland eg­na ban­det Ale jöl­ler Band och sam­ar­be­tar med Bo­hus­län Big Band.

Pri­ser: cle­ra dram­mi­sar, ja­ni­fest­pri­set f¸r cd:n Ale M¸ller Band.

Ak­tu­ell: c•r •rets dan­ne­vik­sti­pen­di­um och Sir Ge­or­ge Martin Mu­sic Award-pri­set den tolf­te maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.