Jens Hult ak­tu­ell med de­but-ep

Göteborgs-Posten - - KULTUR & NÖJE -

MU­SIK: Ef­ter fjär­de­pla­ce­ring i Idol för­ra året har det hänt en del för Jens Hult. Sing­eln Pre­cis som du har strea­mats näs­tan en mil­jon på gång­er se­dan kom ut i mars i år. Nu föl­jer han upp fram­gång­en med en de­but-ep som fått samma namn som hit­sing­eln. Ep:n släpps den 28 maj. GLAS­KONST: Tre av Sve­ri­ges främs­ta glas­konst­nä­rer stäl­ler ut till­sam­mans för förs­ta gång­en: Ul­ri­ca Hyd­man Val­li­en, Ber­til Val­li­en och Kjell Eng­man. Konst­hal­len i Gla­sets Hus i Lim­ma­red vi­sar den uni­ka ut­ställ­ning­en un­der som­ma­ren, från mit­ten av ju­ni till i mit­ten av au­gusti. I det gam­la glas­bruks­sam­häl­let Lim­ma­red i söd­ra Väs­ter­göt­land lig­ger för öv­rigt Sve­ri­ges älds­ta glas­bruk som fort­fa­ran­de är i drift. Det grun­da­des 1740.

Unik glas­konst ställs ut i Lim­ma­red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.