Go­mor­ron!

Göteborgs-Posten - - SIDAN 1 -

Än­nu ett last­bils­flak med vrå­lan­de, ölspru­tan­de stu­den­ter pas­se­rar på ga­tan. Men det är inget ”ung­dom­ligt för­fall”. I själ­va ver­ket hand­lar det om en djupt mänsk­lig och ur­sprung­lig rit. – Över­gång­en mel­lan barn­dom och vux­en­liv är den rit som är vik­ti­gast och star­kast i näs­tan al­la kul­tu­rer, sä­ger Han­na Witt­rock som är lä­ra­re vid Lunds uni­ver­si­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.