Rek­tor stängs av ef­ter flic­kans död

Göteborgs-Posten - - NYHETER -

KARLS­KRO­NA: Rek­torn på den dö­da­de flic­kans sko­la i Karls­kro­na stängs nu av. Ti­di­ga­re har en hand­läg­ga­re på so­ci­al­för­valt­ning­en skilts från si­na ar­bets­upp­gif­ter ef­ter att in­te ha re­a­ge­rat på den oro­san­mä­lan som Ble­kinge­po­li­sen fax­a­de un­der påsk­hel­gen.

Nu fram­kom­mer att fle­ra ur skol­per­so­na­len un­der vå­ren känt oro för att åt­ta­å­ring­en for il­la. Rek­torn kontaktade so­ci­al­kon­to­ret, men lät bli att ut­tryc­ka sin oro då han fick be­sked att bar­net va­rit fö­re­mål för vård­nads­ut­red­ning.

– Han bor­de än­då ha gjort en for­mell oro­san­mä­lan, sä­ger Maria Persson, chef vid barn- och ung­doms­för­valt­ning­en i Karls­kro­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.