Tv- kock med många järn i elden

Gourmet - - BULTHAUP -

Gour­met har träf­fat Ka­tie But­ton, som för­u­tom att dri­va två re­stau­rang­er va­rit prak­ti­kant hos mäng­der av stjärnkoc­kar – bå­de i tv och i verk­li­ga li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.