Må­na­dens diss:

Gourmet - - LEDARE -

De­cem­ber må­nad står för lyx och um­gänge, me­dan vi i ja­nu­a­ri spa­rar peng­ar och sit­ter hem­ma och ku­rar. Helt för­stå­e­ligt men än­då gans­ka trist, el­ler hur?!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.