VALLMOSTEKT TORSK MED SUMAK, SYLTAD ROS OCH KÅL MED ROSENVATTTEN

Gourmet - - BLOMSMAK -

1

Ko­ka ihop ät­ti­ka, soc­ker och vat­ten. Låt sval­na nå­got och blan­da se­dan med ro­sen­bla­den. Låt stå minst 1 tim­me fö­re ser­ve­ring. Ro­sen­bla­den hål­ler upp till en vec­ka i ky­len.

2

Byxa fisk­fi­lén, det vill sä­ga skär bort al­la små ben ur den. Känn med fing­ret ef­ter ra­den av ben som sit­ter mitt i fi­lén. Skär ett snitt på var­je si­da och lyft bort he­la ben­ra­den. Sal­ta fis­ken och låt den stå ca 15 min.

3

Vis­pa upp äg­gen. Tor­ka av tors­ken och pa­ne­ra se­dan i ägg och vall­mo­frön. Lägg på en skär­brä­da att tor­ka.

4 Kål med ro­sen­vat­ten:

Het­ta upp en pan­na med ol­ja och fräs kål­bla­den snabbt. Till­sätt vat­ten, ko­ri­an­der­frön och se­sa­m­ol­ja. Till­sätt ro­sen­vatt­net och ta se­dan upp kål­bla­den ur pan­nan. Blan­da sam­man bla­den med ko­ri­an­der, sal­ta och pres­sa över li­me.

5 Ser­ve­ring:

Stek fis­ken i ol­ja någ­ra mi­nu­ter per si­da och strö över sumak. Lägg upp på var­ma tall­ri­kar till­sam­mans med kål och ro­sen­blad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.