FAK­TA: primors­ka

Gourmet - - SLOVENIEN -

Vin­om­rå­de­na Br­da och Karst lig­ger i re­gi­o­nen Primors­ka i syd­väst­ra Slo­ve­ni­en på grän­sen till den ita­li­ens­ka land­ska­pet Fri­u­li–Ve­ne­zia Gi­u­lia. I Primors­ka pro­du­ce­ras år­li­gen 25 mil­jo­ner li­ter vin av fram­för allt den vi­ta dru­van re­bu­la (Br­da) och den rö­da te­ram (Karst). Många av de bäs­ta pro­du­cen­ter­na i fram­för allt Br­da er­bju­der även bo­en­de och mat, som re­por­ta­gets Bja­na och Kli­nec. Co­tar har en re­stau­rang där fa­mil­jens vi­ner säljs. Bil­ja­na 35, Dobro­vo www.bja­na.si Me­da­na 20, Dobro­vo www.kli­nec.si Gor­jan­sko 18, Ko­men www.co­tar.si

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.