SUN­DQVIST

Gourmet - - MÖTESPLATS: SAN SEBASTIAN -

I sam­ar­be­te med: Sun­dqvist är dis­tri­butör för någ­ra av värl­dens vas­sas­te va­ru­mär­ken in­om köks­red­skap som Glo­bal, Zas­sen­haus, Scan­pan, Ri­e­del och Yax­ell. Du hit­tar va­ru­mär­ke­na i al­la väl­sor­te­ra­de köks­bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.