CUR­RY LAKSA, NUDELSOPPA MED TOP­PING

Gourmet - - SIMON BAJADA -

1

Täck chi­li­fruk­ter­na med varmt vat­ten och låt lig­ga ca 20 min, tills de är mju­ka. Si­la se­dan av no­ga och skra­pa ut kär­nor­na. Ska­la och hac­ka lök, vit­lök och ga­lan­gal­rot. Hac­ka det vi­ta på ci­tron­grä­set.

2

Mixa sam­man chi­li, lök, vit­lök, ga­lan­gal och ci­tron­gräs med ko­ri­an­der, pap­rika­pul­ver, gurk­me­ja, spis­kum­min, räk­pas­ta och jord­nöts­ol­ja. Det ska bli en len krydd­pas­ta.

3

Låt be­bo­la ikan-bol­lar­na till sop­pan ti­na. Ska­la kungs­rä­kor­na, skär kyck­ling­en i tun­na ski­vor och skär to­fu­puf­far­na i grova bi­tar.

4 Sop­pa:

Värm ol­jan i en stor ka­strull på me­del­vär­me. Till­sätt krydd­pas­tan och tilla­ga un­der om­rör­ning ca 2 min. Till­sätt bul­jong och soc­ker, rör ihop allt­sam­mans och ko­ka upp.

5

Till­sätt kyck­ling­en, sänk till me­del­vär­me och fort­sätt sju­da 20 min. Höj vär­men, till­sätt rä­kor­na och ko­ka 1 mi­nut till. Till­sätt ko­kos­mjölk, fisk­bol­lar, to­fu­puf­far och böngrod­dar. Låt ko­ka upp, sänk se­dan vär­men och låt allt­sam­mans sju­da tills al­la in­gre­di­en­ser är ge­nom­var­ma.

6

Un­der ti­den, ko­ka upp vat­ten i en ka­strull och häll det över nud­lar­na. Låt dem lig­ga i vatt­net 2 min.

7 Ser­ve­ring:

Si­la av nud­lar­na och för­de­la dem i ser­ve­rings­skå­lar. Häll över sop­pan och top­pa med scha­lot­ten­lök, myn­ta, sam­bal och li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.