Bäst i bar­ce­lo­na

Foodi­es värl­den över har vän­tat i åra­tal på Al­bert Adri­as kryp­tis­ka stor­verk – Enig­ma. Ef­ter fle­ra må­na­ders för­se­ning är re­stau­rang­en nu öp­pen, och själv­klart bju­der han på en ma­gisk mat­re­sa.

Gourmet - - INNEHÅLL NR 2 - Text: GE­E­TA BAN­SAL Fo­to: GÖ­RAN HENC­KEL

Ef­ter må­na­der av för­se­ning­ar är den änt­li­gen klar: El Bullì-bro­dern Al­bert Adri­as länge emot­sed­da lyx­krog Enig­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.