To­ve spa­nar in Vår­fint i köket

Gourmet - - LEDARE -

Micro­pla­ne Ett mås­te i mitt kök. Jag ri­ver nu­me­ra ost och tryf­fel som ett proffs. Stek­bleck An­vänd­ba­ra på många sätt. Des­sa kom­mer från Cook’n Bloom. Kru­ka Jag är världs­mäs­ta­re på att ta död på väx­ter. En själv­vatt­nan­de kru­ka från Eva So­lo hål­ler i al­la fall ör­ter och bladsal­lad frä­scha läng­re tid. Ser­vis Vac­ker och or­ga­nisk är ser­vi­sen Du­et från Ro­sen­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.